Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „KALATA” Paweł Kalata wykonujemy:

  • mapy do celów projektowych (pod budowę budowli wymagających pozwolenia na budowę)
  • inwentaryzacje powykonawcze (budynki, sieci podziemne)
  • podziały nieruchomości
  • wyznaczenia, wskazania granic nieruchomości

Zapraszamy do współpracy !