Oferta

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „KALATA” Paweł Kalata wykonujemy:

* mapy do celów projektowych (pod budowę budowli wymagających pozwolenia na budowę)
* inwentaryzacje powykonawcze (budynki, sieci podziemne)
* podziały nieruchomości
* wyznaczenia, wskazania granic nieruchomości

Zapraszamy do współpracy !

więcej »